Număr de beneficiari: după 2(doi) ani aproximativ 130 de persoane, din care: 120 de elevi din clasele V-XII, precum și 10 profesori și voluntari, care vor participa la proiect.

Categorii de beneficiari:

- Elevi din clasele V-XII, cu rezultate slabe la învățătură, dar și proveniți din medii sociale defavorizate, cu posibilități materiale reduse, dar și elevi care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele de matematică.

- Profesori, care să susțină atelierele practice și care să contribuie la completarea și actualizarea platformei

- Voluntari, care să vină în sprijinul elevilor în timpul desfășurării activităților pe platformă și pentru asigurarea asistenței pe parcursul derulării activităților