Platforma „MATE-EDU” își propune să fie un ansamblu de instrumente online, atât pentru învățare e-learning, cât și pentru alte activități, precum activități pentru recuperare, progres sau performanță, concursuri online, cursuri de formare, simulări de examene, comunicare online pe diferite teme, bibliotecă de resurse electronice și aplicații educaționale, puse la dispoziția elevilor în special, dar și profesorilor, toate acestea pentru disciplina matematică. 
Utilizarea platformei „MATE-EDU” presupune și întâlniri în ateliere practice pe rețeaua de computere, cu grupe de elevi diferențiate, întâlniri în cadrul cărora se propune desfășurarea activităților de pe platformă, atât pentru învățarea și aprofundarea matematicii, în gimnaziu și liceu, cât și pentru familiarizarea elevilor cu aplicațiile practice ale matematicii în viața cotidiană. 
Platforma are la bază instrumente fundamentate pe principiile Web 2.0, în special G Suite for Education, putând permite acces nelimitat la resurse și instrumente Google, având în vedere că asociația coordonatoare este beneficiară a programului Google for Nonprofits.